Cập nhật tiến độ dự án Sunshine Center ngày 08/9/2017

Cập nhật tiến độ dự án Sunshine Center ngày 08/9/2017

Dự án Sunshine Center được Chủ đầu tư triển khai thi công theo công nghệ Semi-Topdown. Tính đến ngày 08/9/2017, dự án đang được thi công đến tầng 6, chuẩn bị lên tầng 7.
Một số hình ảnh ghi nhận tại dự án: